Motto 

Seronok  Mudah  Berkesan

 

Misi

Warga STARAIN mendukung cita-cita meneruskan kecemerlangan di dalam pendidikan dari segi kurikulum dan kokurikulum di samping membentuk individu berperibadi mulia, sahsiah dan disiplin yang terpuji. Ia berdasarkan ” Falsafah Pendidikan Negara” iaitu ” memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada TUHAN”.

 

Visi

STARAIN melonjakkan kecemerlangan dan kualiti tadika di peringkat kebangsaan. 

 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.