Kaedah Star’ain

STAR’AIN merupakan satu Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan yang direka khas berdasarkan perbezaan individu bagi pengenalan abjad, angka, pembacaan, penulisan dan pengiraan nombor. Selain itu, Star’ain juga menitikberatkan perkembangan seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani , Intelek dan Sosial sebagaimana kehendak ‘Falsafah Pendidikan Negara’.

 

 

Leave a Reply