Kurikulum berpandukan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) meliputi pelajaran Bahasa Malaysia , Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Agama (Fardu Ain & Jawi), Kelas Komputer, Kelas Masakan, Muzik & Pergerakan, Seni Kraf , Pra-Tulisan Dan Kurikulum Berasaskan Pendidikan Agama Islam meliputi Solat, Iqra, Bahasa Arab, Akidah, Ibadah, Sirah, Akhlak

 

Leave a Reply